Miléne Levandule 2v1 osvěžovač vzduchu sprej 300 ml
  • Miléne Levandule 2v1 osvěžovač vzduchu sprej 300 ml

Miléne Levandule 2v1 osvěžovač vzduchu sprej 300 ml

101763
Nový produkt
25 Kč 20,66 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Miléne osvěžovač vzduchu v  suchém rozprašovači s vůní levandule. Neutralizuje pachy, příjemně provoní prostor a obsahuje esenciální oleje.

  • osvěžovač vzduchu
  • v suchém rozprašovači
  • vůně levandule
  • neutralizuje pachy,
  • příjemně provoní prostor
  • obsahuje esenciální oleje

Použití

Osvěžovač vzduchu před použitím protřepejte. Uchopte nádobu svisle a rozprašujte směrem do středu místnosti. Nestříkejte přímo na potraviny a textil. 

Upozornění

Extrémně hořlavý aerosol. Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze je vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Chraňte před ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevdechujte aerosoly. Při vdechnutí: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Odstraňte obal jako nebezpečný odpad.

101763

Specifické reference

Nový produkt