Bio-Enzym Neutralizer Stop zápachu z cigaret s vůní třešní 250 ml rozprašovač
  • Bio-Enzym Neutralizer Stop zápachu z cigaret s vůní třešní 250 ml rozprašovač

Bio-Enzym Neutralizer Stop zápachu z cigaret s vůní třešní 250 ml rozprašovač

83673
Nový produkt
80 Kč 66,12 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Používá se k likvidaci zápachu z tabákového kouře jak v automobilech, tak v domácnostech. Ničí nepříjemný zápach, který dokonale zneutralizuje, místo aby ho pouze překryl. Výsledkem je příjemné ovzduší díky lehké ovocné parfemaci.

Je vhodný pro:
interiéry automobilů, karavanů, obytných přívěsů, nákladních vozů, apod. V domácnostech je ideální do prostorů zakouřených místností, toalety, dřezy, na kuchyňský, živočišný nebo jakýkoli jiný biologický zápach a různé zapáchající předměty.

Dále na:
oděvy, obuv, záclony, závěsy, potahy, koberce, čalounění, lůžkoviny, sedáky židlí, apod. Je možné přípravek přidat do mycího roztoku při vytírání, cca 100 ml / 5 l roztoku.

Je možné ho rozprášit v místnosti a nebo přímo na zdroj zápachu. Pokud je to nutné, použijte přípravek několikrát.

Použití

Nastavte rozprašovač do polohy On a jednoduše rozprašujte. Při delším odstavení láhve před použitím protřepte. V případě většího výskytu zápachu postup zopakujte. Uchovejte v suchu a na chladném místě při teplotách nepřesahujících 30°C a mimo dosah potravin. 

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí a je biologicky rozložitelný.

Upozornění

Při zasažení očí: ihned pečlivě vyplachujte tekoucí pitnou vlažnou vodou po delší dobu, nejméně 15 minut a snažte se držet oči široce rozevřené a vypláchnout je i pod očními víčky. Vyjměte kontaktní čočky, je-li to možné. Výplach provádějte ve směru od vnitřního očního koutku k vnějšímu. Pokud se objeví známky podráždění, nebo tyto příznaky přetrvávají, vyhledejte očního lékaře. Při požití: nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústa vodou a podejte postiženému malé množství vody k pití. Pokud se objeví známky podráždění nebo tyto příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Přesto se nepředpokládá akutní ohrožení lidského zdraví.

83673

Specifické reference

Nový produkt