Rašelina Soběslav Substrát pro palmy a zelené rostliny 5 l
  • Rašelina Soběslav Substrát pro palmy a zelené rostliny 5 l

Rašelina Soběslav Substrát pro palmy a zelené rostliny 5 l

80317
Nový produkt
44 Kč 36,36 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

  • Substrát pro palmy a zelené rostliny je speciální substrát pro nejběžnější pokojové palmy a podobné exotické zelené rostliny.
  • Substrát pro palmy a zelené rostliny je vyroben z kvalitních tříděných rašelin přechodových, slatinných a bílých, jemného tříděného říčního písku, s přídavkem minerálních vícesložkových a vápenatých hnojiv.
  • Tím, že obsahuje kvalitní rašeliny, zajišťuje dobré provzdušňování kořenového systému, spolehlivě zadržuje zálivkovou vodu, podíl jílovitých součástí zabraňuje vyplavování hlavních i stopových živin, podporuje růst nových výhonků rostlin a tvorbu zelených částí.

Rozsah a způsob použití
Používá se k přímému sázení bez nutnosti míchání s jakoukoliv jinou zeminou, a to k sázení palem a dalších zelených rostlin (například gumovníků, juky ap.) do květináčů i velkých nádob na jaře i k přesazování po celý rok.

Obsah rizikových prvků
splňuje zákonem stanové limity v mg/kg sušiny, kadmium 2, olovo 100, rtuť 1, arsen 20, chrom 100, nikl 50, měď 100, zinek 300.

Bezpečnost a ochrana zdraví při
: při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Používejte ochranné rukavice. Po práci omyjte ruce vodou a mýdlem, ošetřete reparačním krémem. První pomoc: při zasažení očí rychle a důkladně vypláchnout oči proudem čisté vody. Při zasažení pokožky rychle opláchnout dostatečným množstvím vody a následně omýt vodou a mýdlem. Při náhodném požití vypít bezprostředně 0,5 l vody. V těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.

Podmínky skladování
Výrobek musí být skladován na chráněném místě tak, aby nedošlo ke zhoršení jeho vlastností. Nejléoe v původních obalech na místech chráněných před klimatickými vlivy. Výrobek skladujte odděleně od potravin, krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí.

80317

Specifické reference

Nový produkt