Rašelina Soběslav Zemina pro pokojové rostliny 10 l
 • Rašelina Soběslav Zemina pro pokojové rostliny 10 l

Rašelina Soběslav Zemina pro pokojové rostliny 10 l

51972
Nový produkt
50 Kč 41,32 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Zemina pro pokojové rostliny je univerzální zemina určená pro přesazování kvetoucích i stále zelených pokojových rostlin a jejich následné pěstování v květináčích nebo truhlících. Zemina pro pokojové rostliny je vyrobena z kvalitních tříděných rašelin přechodových, slatinných, vyzrálého kůrového kompostu, jílovité složky, s přídavkem minerálních (kombinovaných, jednosložkových a vápenatých) hnojiv.

Přednosti
 • Univerzální zemina k přesazování kvetoucích i stálezelených pokojových rostlin.
 • Obsahuje kvalitní rašeliny, tím zajišťuje dobré provzdušňování kořenového systému.
 • adržuje zálivkovou vodu.
 • Podíl jílovitých součástí zabraňuje vyplavování hlavních i stopových prvků.
 • 10 l

Použití

 • Používá se k přesazování a následnému pěstování pokojových rostlin bez nutnosti míchání s jinou zeminou.
 • Při práci započněte lehkým rozmělněním a odebráním zeminy z původního kořenového balu.
 • Zasypte zeminu na dno nádoby, pokračujte sázením rostlin, lehkým setřesením a utužením zeminy, doplněním asi 1 cm pod horní okraj a zalitím dostatečným množstvím vody.
 • Po zakořenění rostlin opakovaně přihnojujte kombinovaným nebo speciálním minerálním hnojivem.
 • Neopomeňte dodržovat další nezbytné pěstitelské zásady.

Skladování 
Výrobek musí být skladován na chráněném místě tak, aby nedošlo ke zhoršení jeho vlastností. Nejlépe v původních obalech na místech chráněných před klimatickými vlivy. Výrobek skladujte odděleně od potravin, krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Upozornění

Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Používejte ochranné rukavice. Po práci omyjte ruce vodou a mýdlem, ošetřete reparačním krémem.

První pomoc: Při zasažení očí rychle a důkladně vypláchnout tekoucí čistou vodou. Při zasažení pokožky rychle opláchnout dostatečným množstvím vody a následně omýt vodou a mýdlem. Při náhodném požití vypít bezprostředně 0,5 l vody. V těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.

51972

Specifické reference

Nový produkt