Rašelina Soběslav Zemina pro pokojové rostliny 20 l
  • Rašelina Soběslav Zemina pro pokojové rostliny 20 l

Rašelina Soběslav Zemina pro pokojové rostliny 20 l

05113
Nový produkt
75 Kč 61,98 Kč bez DPH
Počet

Skladem!

Zemina pro pokojové rostliny je univerzální zemina určená pro přesazování kvetoucích i stále zelených pokojových rostlin a jejich následné pěstování v květináčích nebo truhlících. Zemina pro pokojové rostliny je vyrobena z kvalitních tříděných rašelin přechodových, slatinných, vyzrálého kůrového kompostu, jílovité složky, s přídavkem minerálních (kombinovaných, jednosložkových a vápenatých) hnojiv.

  • Univerzální zemina k přesazování kvetoucích i stálezelených pokojových rostlin.
  • Obsahuje kvalitní rašeliny, tím zajišťuje dobré provzdušňování kořenového systému.
  • Zadržuje zálivkovou vodu.
  • Podíl jílovitých součástí zabraňuje vyplavování hlavních i stopových prvků.

Použití

  • Používá se k přesazování a následnému pěstování pokojových rostlin bez nutnosti míchání s jinou zeminou.
  • Při práci započněte lehkým rozmělněním a odebráním zeminy z původního kořenového balu.
  • Zasypte zeminu na dno nádoby, pokračujte sázením rostlin, lehkým setřesením a utužením zeminy, doplněním asi 1 cm pod horní okraj a zalitím dostatečným množstvím vody.
  • Po zakořenění rostlin opakovaně přihnojujte kombinovaným nebo speciálním minerálním hnojivem.
  • Neopomeňte dodržovat další nezbytné pěstitelské zásady.

Upozornění

Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Používejte ochranné rukavice. Po práci omyjte ruce vodou a mýdlem, ošetřete reparačním krémem.

První pomoc: Při zasažení očí rychle a důkladně vypláchnout tekoucí čistou vodou. Při zasažení pokožky rychle opláchnout dostatečným množstvím vody a následně omýt vodou a mýdlem. Při náhodném požití vypít bezprostředně 0,5 l vody. V těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.

Podmínky skladování:
Výrobek musí být skladován na chráněném místě tak, aby nedošlo ke zhoršení jeho vlastností. Nejlépe v původních obalech na místech chráněných před klimatickými vlivy. Výrobek skladujte odděleně od potravin, krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí.

05113

Specifické reference

Nový produkt